”Test Lab i Tibro stoppar rattfyllerister”

Skövde Nyheter (med flera) uppmärksammar mitt studiebesök på MHF:s Test Lab i Tibro i förra veckan.

Läs mer om besöket här.

Studiebesök i MHF:s alkocenter i Tibro

Idag startar jag dagen med att besöka MHF:s center för alkoholmätningar i Tibro, i min hemtrakt Skaraborg!

MHF genomför just nu ett försöksprojekt i Stockholms hamn som stoppar onyktra förare från att åka av en färja och fortsätta fulla ut i trafiken.

Förare som passerar kontrollstationerna måste blåsa godkänd för att få fortsätta köra. Alla resultat går till MHF:s center i Tibro där kontrollerna övervakas.

Målet är att installera alkobommar i alla Sveriges färjelägen, eftersom rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken i övrigt.

Jag tycker att det är extra intressant att Tibro och Skaraborg är med i detta utvecklingsarbete!

 

God och näringsrik mat för äldre

Jag har riktat en fråga till regeringen gällande laglig rätt till god mat för landets äldre. Efter besök på äldreboenden kan jag konstatera att god och näringsriktig mat för våra äldre tyvärr inte är någon självklarhet i landets kommuner.

Äldre hänvisas ofta till oaptitliga matlådor vars innehåll snarare syftar till att hålla kostnaderna nere än att ge en god måltid.

I höstas slog Livsmedelsverket fast i en rapport att äldre bör ha laglig rätt till bra mat. Myndigheten efterfrågade nytänkande och särskilda satsningar på de äldres mat, inte minst inom hemtjänsten. Ett förslag i rätt riktning.

Regeringen har i sin budget inte några satsningar på att varken förbättra kvaliteten på maten inom äldreomsorgen eller på att öka äldres valmöjligheter av mat inom t ex hemtjänsten.

I Alliansens budget finns en satsning på ett måltidslyft för äldre och förskolor på 100 miljoner kronor om året.

Därför ställer jag följande fråga till regeringen: Avser statsrådet att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt Livsmedelsverkets förslag?

Läs hela interpellationen här.

Interpellation om gårdsförsäljning

I början av året lämnade jag in en interpellation om gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol riktad till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Bakgrunden till interpellationen är att Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det finns andra länder som klarar av att kombinera gårdsförsäljning med ett alkoholmonopol. Jag vill att det införs ett testområde för gårdsförsäljning av öl och vin. Dessa områden skulle kunna vara Skaraborg, Öland och Skåne.

Frågorna som tas upp i interpellationen är följande:

  • Vad är landsbygdsministerns besked till alla de vingårdar och ölproducenter som finns i landet?
  • Vad är landsbygdsministerns råd till t.ex. Qvänum Mat och Malt i Skaraborg som vill kunna börja sälja sina produkter till sina besökare, och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt på landsbygden och utveckling av sina verksamheter?
  • Som ytterst ansvarig för landsbygdens utveckling avser statsrådet överhuvudtaget göra någonting för att underlätta för landsbygdsföretag som vill bedriva gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol i Sverige?
  • Kommer gårdsförsäljning av öl och vin finnas med i den livsmedelsstrategi som statsrådet tänker genomföra?

Läs hela interpellationen här.

Besök i Frihamnen i Stockholm

Idag, onsdagen den 11 februari, besökte jag Stockholms frihamn. Syftet med besöket var att studera försöksprojektet med alkobommar som landsattes i fjol. Användandet av alkobommarna har införts för att stoppa rattfulla förare från att komma ut på svenska vägar och rädda liv.

Jag fick tillfälle att träffa MHF, som är projektägare och samarbetar med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket och Trafikverket. Deltog i mötet gjorde bland andra Tomas Jonsson, som är vd för MHF Test Lab och projektledare för försöksprojektet, Lars-Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef, samt Helena Gottberg, kommunikationschef.

De presenterade fakta och dokumentation och berättade om arbetet med att upptäcka onyktra förare. Onykterhet är dubbelt så vanlig vid hamnar jämfört med trafiken i övrigt.

Jag fick se hur kontrollerna genomförs. De personer som kommer med bil på färjorna måste passera en alkobom innan de kan lämna hamnen. Alla som passerar kontrollstationerna måste blåsa till godkänd färg för att få fortsätta köra.

Förutom att alkobommarna hindrar berusade förare att komma ut i trafiken, så visar försöken med alkobommar att antalet onyktra yrkesförare har minskat markant. Rutinmässiga alkoholtester i färjeterminaler har alltså även en avskräckande effekt.

Det var ett mycket intressant och givande besök!

 

SKARABORGS ALLEHANDA; Stärk den svenska åkerinäringen

Sverige är ett stort och glesbefolkat land där bra vägar och lagliga lastbilstransporter krävs för att våra företag ska kunna växa och skapa jobb.
Konkurrensen på vägarna har blivit tuffare och allt fler försöker fuska till sig konkurrensfördelar.

 
Farhågan är att olaglig trafik slår ut laglig trafik. Alliansen har sedan 2012 arbetat med att bekämpa den olagliga lastbilstrafiken från våra vägar. Satsningarna är många – vi har infört ett beställaransvar, samordnat trafikåklagare, slagit ihop polismyndigheterna samt ökat polisens resurser och möjlighet att anställa extern kompetens, jagat falska körkort, infört vinterdäckskrav, infört alkobommar i hamnar på prov, infört register över seriösa åkeriföretag samt tagit fram fler säkra uppställningsplatser.

 
Nu senast har vi beslutat om att införa klampning av fordon, krav på att kunna visa upp frakthandlingar i bilen och infört en sanktionsavgift på 40000 kronor om man bryter mot cabotagereglerna. Genom dessa olika insatser har vi nu gett Polisen rätt verktyg samt samordnat och effektiviserat deras sätt att arbeta. När nu allt fallit på plats är det dags att det också blir verkstad av förslagen ute på våra vägar.

 
Polisen måste i sin nya organisation prioritera upp bekämpandet av de olagliga vägtransporterna och se till att utbilda samt anställa fler trafikpoliser som måste få tid att jobba på vägen och inte användas till att exempelvis vakta fotbollsmatcher. Ett tydligare uppdrag och en högre prioritering av trafikpoliserna i den nya polisorganisationen behövs, men detta verkar den nya rödgröna regeringen inte prioritera.

 
En annan viktig fråga är hur vi ökar konkurrenskraften för våra svenska företag då utländska åkerier kör med lägre löner och dessutom bryter mot lagen för att sänka sina kostnader.
Vi moderater menar att den olagliga trafiken måste bort. Polisen har som ovan nämnt fått en bred verktygslåda för detta. Samtidigt är det viktigt att Skatteverket också förses med rätt verktyg i arbetet med att se till så att åkerier, chaufförer och bemanningsföretag följer regelverket. Men även i denna angelägna fråga har den nya rödgröna regeringen valt att inta en passiv roll, vilket gör att många svenska åkerier idag slåss mot olagliga åkerier medan Skatteverket inte har möjligheten att bekämpa detta.

 
Den nya rödgröna regeringen måste börja arbeta för att svensk åkerinäring ska överleva. Polisen måste få ett tydligare uppdrag när det gäller Trafikpolisens arbete. Transportstyrelsens arbete måste ses över.
Skatteverket måste få fler verktyg i kampen mot olagliga transporter. Vi måste få upp alkobommar vid våra gränser för att kolla nykterhet och körkort. Skatter och regler måste ses över för att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft.

Svensk åkerinäring behöver inga nya lastbilsskatter. Den behöver däremot få bort olaglig konkurrens och istället sänkta skatter.

 

Sten Bergheden ( M) trafikutskottet Moderaternas talesperson för yrkestrafiken

© Skaraborgs Allehanda

Idag tog jag emot MUF från Skaraborg och visade dem bland annat runt i riksdagshuset!

Skövde nyheter Debatt. (S)-regeringen nedrustar fungerande infrastruktur

(S)-regeringen nedrustar fungerande infrastruktur

1 dec 2014 11:54

Debatt. Skövde nyheter

Efter bara två månader vid makten har Socialdemokraterna och deras stödtrupper i miljövänstern lyckats skapa oro i både stad och land. Deras korta regeringsperiod kännetecknas redan av en rad löftessvek mot väljarna.

Skillnaden på sittande och föregående regering är stor. Medan Alliansregeringen jobbade och planerade för att bygga ut infrastruktur såsom vägar, järnvägar, flygplatser och ökad sjöfart så ägnar sig nu den nya regeringen istället åt att lägga ner fungerande infrastruktur.

Socialdemokraterna lovade under valrörelsen att Bromma flygplats inte ska läggas ned då flygplatsen är avgörande för snabb och smidig arbetspendling samt tjänsteresor från bland annat Malmö, Trollhättan, Växjö och Visby till Sundsvall, Kalmar, Östersund och Umeå. Dock hann det nya styret i Stockholms stad – sossarna, miljövänstern och F! – knappt flytta in förrän beskedet kom att Bromma flygplats stängs 2022. Detta trots att Arlanda redan idag är fullbelagt. Förutom nedläggning av den fungerande infrastrukturen på Bromma finns inga planer på att utöka verksamheten vid Arlanda.

Nästa stopp är förhalningen av Förbifart Stockholm. Detta tvingar vägtransporter att fortsätta köra igenom Stockholm istället för runt staden vilket innebär en förlust av både pengar och tillväxt.

Dessutom kostar stoppet 4 miljoner kronor/dag och totalt 700 miljoner. Dessa pengar finns inte i planen utan kostnadsökningen riskerar nu att skjuta bort andra projekt från den nationella infrastrukturplanen, vilket hotar E20. Därför har vi i Alliansen satt ner foten i Trafikutskottet och sagt att det som finns och är planerat i planen ska fullföljas. Det är inte rimligt att stänga ner fungerande flygplatser samt stoppa inplanerade och finansierade vägprojekt, särskilt när det dessutom medför ökade kostnader samt riskerar finansieringen av andra projekt. De rödgröna försöker alltså stoppa kollektivt resande med flyg, men bevara fordonstrafiken genom Stockholms stad. Det rimmar illa.

Ytterligare ett slag mot tillväxten är de nya skatterna på kärnkraft. Trots Stefan Löfvens bedyranden att kärnkraften måste finnas kvar, inte minst för att säkra energitillgången till basindustrin, så tog det inte många möten med miljövänstern förrän besked kom om högre avgifter för kärnkraften samt att flera reaktorer ska stängas under mandatperioden. Detta kommer att slå mot våra basindustrier och våra svenska jobb samt kommer höja elpriserna både för industrin och hushållen.

Men inte nog med det, en ny lastbilskatt på drygt 4 miljarder kronor år planeras och nya bränsleskatter är på väg trots att Sverige redan idag har de dyraste skatterna på drivmedel. Här i Sverige är vi beroende av fungerande lastbilstrafik för att klara våra transporter. De nya, extra, kostnaderna och ökade avgifterna kommer att försämra konkurrenskraften och äventyra jobben. Istället behöver vi, som i Finland, godkänna tyngre och längre lastbilar eftersom det är både miljövänligare, stärker vår konkurrenskraft samt ger jobb och tillväxt i hela Sverige.

Sverige är ett stort och glest land där vi är beroende av fungerande vägar, flygplatser, båttrafik och järnvägar så att företagen runt hela landet ska kunna växa och skapa fler jobb. Istället för att bygga ut vår infrastruktur ägnar sig den nya (S)-styrda regeringen åt att stoppa utbyggnad och att stänga ner fungerande flygplatser. Dessutom förbereder man omfattande skatter på lastbilstransporter, flygresor, bränsle och kärnkraft vilket kommer försämra vår konkurrenskraft och äventyra många svenska jobb.

Två månader har gått sedan Socialdemokraterna intog Rosenbad, men deras korta regeringsperiod kännetecknas redan av en rad löftessvek mot väljarna. Sverige har inte råd med en socialdemokratisk regering som äventyrar svenska jobb!

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg, Trafikutskottet

Jag har lämnat in samt undertecknat totalt 73 motioner i Sveriges riksdag….

Jag har lämnat in samt undertecknat totalt 73 motioner i Sveriges riksdag och därmed utsetts till den flitigaste riksdagsledamoten ifrån Skaraborg , vilket är mycket glädjande!

Klicka här för att se alla mina motioner för 2014/15.

Motionsarbete i opposition

Arbetet i opposition i Riksdagen är i full gång. Arbetet med motioner håller nu på och ska vara inlämnade senast den 10 nov. Det finns många frågor att lyfta. Jag har bland annat motionerat om de förändringar i vapenlagstiftningen som moderaternas jakt- och skyttegrupp har föreslagit för att underlätta villkoren för jägare och skyttar. Andra ämnen är framtiden för Hornborgasjön, förbättringar för livsmedelsproducenter, Polisens villkor, kompentens om företagande hos myndigheter och mycket annat.